Imprimă această pagină

Transparenta Recomandat

Raportul de audit anual consolidat RNP-Romsilva pe anul 2015 (link mai jos):

 

http://www.rosilva.ro/files/content/bucuresti/Situatie%20fin%20consolid%202015.pdf

 

Informații de mediu:

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu - descarcă ghid (.pdf)

 

Responsabil:                                         Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul

   - Legea 544/2001, forma consolidată - descarcă;

   - Plan de Management și Regulament;

   - Harta obiectivelor turistice și Harta zonării interne;

   - Declarații de avere și interese;

   - Buget;

   - Tarife;

   - Formulare tip:

        - cerere de informații de interes public;

        - reclamație administrativă.

   - Raport anual de activitate.