Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și a capacității instituționale a Administrației Parcului National Defileul Jiului

Proiect ,,Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și a capacității instituționale a Administrației Parcului Național Defileul Jiului,,

 

Cod SMIS:                        37227

Contract de Finanţare nr.128758         /06.04.2012

 

Valoare                           3.033.135 lei(Lei la data semnării):

Perioada Contractului de finanţare de la 06.04.2012 pâna la 31.10.2014 (conform Actului adițional nr.2 la contractul de finațare)

Valoarea Bugetului la aprobarea CF: 2.541.988 lei, fără TVA,în preţuri valabile la data: 06.04.2012 (acolo unde este cazul; unde nu se aplică va fi trecută valoarea eligibilă a proiectului conform Cererii de finanţare aprobate)

Valoarea ultimului Buget (Act adițional nr. 1 din data de 13.08.2013) aprobat de Beneficiar la data de 27.08.2013: 2.004.345,34 lei, fără TVA.

Prefinanţare în valoare de 508.397,20 lei plătită la data de

Valoarea prefinanţării recuperată fără TVA 508.397,20 lei până la data de 22.10.2014 conform OP nr.79/22.10.2014 și rețineri din DCR nr. 1-17 în sumă de 382.445,37 lei, la care se adaugă dobânda de 118,15 lei conform OP nr. 78/22.10.2014.

Valoarea de închidere a proiectului: 1844252,19 lei

Indicatori fizici totali pe contracte (se vor completa de către beneficiar conform deciziei de finanţare a proiectului/ordinului de finanţare – după caz)


 

Indicatori

Nr. /data contract

UM

Cantitate

conform Deciziei de Finanţare

Cantitate realizată

CS 5- Evaluarea stării de conservare şi elaborarea planului de monitoring pentru speciile Natura- 2000 în aria naturala protejată

Specii de faună cu stare de conservare cunoscută - rapoarte de evaluare a stării de conservare pentru specii Natura 2000

298/26.10.2012

Specii

8

8

Planuri de monitoring pentru speciile de faună

Buc.

8

8

CL1- Proiectarea și execuția Centrului de vizitare al Parcului Național Defileul Jiului

Centru de vizitare în loc. Bumbești Jiu

184/24.06.2013

Buc.

1

1

CF 2- Echipament electronic/birotică/papetărie

 

 

 

 

 

Stație de emisie-recepție

168/30.07.2012

Buc.

1

1

Camera de supraveghere

Buc.

7

7

Binocluri de noapte

Buc.

5

5

Camera foto digitala (doar corp)

Buc.

1

1

Obiective foto

Buc.

3

3

Trepied foto-video

Buc.

1

1

Rucsac foto

Buc.

1

1

CS 1- Elaborarea strategiei de comunicare și publicitatea proiectului

 

Stategie de comunicare a APNDJ

26/APNDJ/29.05.2012

Buc.

1

1

Pliante

Buc.

600

600

Postere

Buc.

100

100

Anunț pentru publicitatea proiectului

Buc.

2

2

CF 1-Furnizare ATV-uri şi echipament aferent

ATV-uri

164/27.07.2012

Buc.

2

2

CS 4- Curs pază

 

Număr salariați ai administrației parcului instruiți

169/31.07.2012

Pers.

6

6

Zile participanți la instruire

Zile

10

10

 

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.