Avizare activitatiAvizare

 

(1) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să desfăşoare activități și / sau să implementeze planuri / proiecte cu posibil impact asupra ariei protejate cum ar fi : agricultură și creșterea animalelor, construcţii, infrastructură, comerţ, diverse activități economice / de producție, organizarea de manifestări recreative, culturale, religioase, sportive pe teritoriul ariei naturale protejate, etc. au obligaţia să solicite în scris avizul administrației Parcului Național Defileul Jiului (APNDJ).

(2) Pentru activitățile din gospodăriile proprii ale persoanelor fizice, unde se desfășoară activități curente, necesare traiului zilnic, nu este necesar avizul APNDJ. Pentru activitățile din spațiul societăților comerciale / unităților de cult, unde se desfășoară activități specifice autorizate anterior, nu este necesar avizul APNDJ.

(3) Lipsa avizului administrației pentru activitățile menționate mai sus, constituie sancțiune contravențională.

(4) Pentru avizarea activităţilor, planurilor, programelor, proiectelor care urmează să se desfăşoare sau care au ca localizare teritoriul fizic al Parcului Național Defileul Jiului sau părţi din acesta sau în vecinătatea acestuia, persoanele fizice sau juridice trebuie să depună la administraţia parcului.

a. o solicitare scrisă care să conţină şi datele de contact ale solicitantului;

b. dovada proprietăţii sau acordul proprietarului, după caz;

c. descrierea activităţii, programului, planului sau proiectului propuse spre avizare;

d. unul sau mai multe puncte în coordonate stereo 70, precum şi o hartă a localizării proiectului, după caz.

e. orice alt document sau act de reglementare emis de o altă instituție implicată în reglementarea activității.

De asemenea, pot fi anexate de către solicitanți, copii ale documentelor relevante cu privire la activitatea, planul sau proiectul propuse.

În funcţie de tipul solicitării, APNDJ poate dispune solicitanţilor informaţii suplimentare, conform procedurii de reglementare condusă de APM sau stabilită de administrație, după caz.

(5) Pentru analiza documentației în vederea emiterii avizului se percepe un tarif de analiză la valori stabilite de către administrația parcului, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare. Pentru avizarea activităților / planurilor / programelor / proiectelor ce nu sunt generatoare de venituri, realizate de către membrii comunităților locale – persoane fizice, NU se percep tarife. De asemenea, pentru categoriile de personal specificate în OM 3836 / 2012 precum şi alte categorii de personal, aşa cum sunt prezentate la secţiunea “Tarife” (Decizia de implementare a tarifelor nr.5 din 13.04.2016), nu se va percepe tarif. (vezi: Tarife instituite de APNDJ)

(6) Ținându-se cont de specificul activităților / planurilor / programelor / proiectelor în avizul emis de APNDJ se va menționa termenul de valabilitate al acestuia.

(7) Pe parcursul desfaşurarii activitaţilor/planurilor/proiectelor avizate, APNDJ verifica respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi respectarea documentaţiilor, modalitaţilor şi tehnologiilor propuse de solicitanţi. În caz de nerespectare a acestora, APNDJ solicită remedierea aspectelor sesizate şi, în cazuri motivate, poate retrage avizul dat. În cazul retragerii avizelor APNDJ, lucrările respective în derulare se sistează, iar APNDJ informează autoritaţile de mediu/ autoritățile locale cu privire la retragerea avizului dat.

 

Model cerere pentru emitere ACORD

 Model cerere pentru emitere ACORD
 
 
 
 
Model cerere pentru emitere AVIZ conform decizie ANANP
 
Model cerere pentru emitere AVIZ conform decizie ANANP

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.