Voluntariat

ANUNŢ

privind intenţia de recrutare de voluntari, persoane fizice în vederea desfăşurării
activităţilor specifice în cadrul RNP-Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului R.A

RNP-Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului susține, încurajează, îndrumă și este alături de persoanele interesate să desfășoare activități de voluntariat, astfel că, ne anunţăm intenţia       de recrutare voluntari în vederea desfăşurării activităţilor specifice pentru managementul Parcului Național Defileul Jiului/ ROSCI0063 Defileul Jiului.

Activităţile în care poți să te implici ca voluntar și care se vor desfăşura în baza unor contracte de voluntariat sunt:

 1. Activităţi de patrulare desfăşurate pe cuprinsul Parcului Național Defileul Jiului;
 2. Activităţi de conştientizare cu privire la regulile de vizitare pentru turiştii ce frecventează
  Parcul Național Defileul Jiului;
 3. Activităţi de promovare a Parcului Național Defileul Jiului (colaborare cu entităţi mass-media, editare materiale de promovare proprii, traduceri etc).
 4. Activităţi suport în vederea monitorizării stării de conservare a unor habitate şi specii din Parcul Național Defileul Jiului;
 5. Activităţi de amenajare / întreținere a infrastructurii de vizitare și promovare a Parcului Național Defileul Jiului;
 6. Activităţi de actualizare şi refacere design web –site.
 7. alte activităţi specifice.

Voluntarul, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă de 16 ani;
  1. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
   contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
   împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
   săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
   situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. nu se află în litigiu cu RNP-Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului R.A.
 4. stare de sănătate corespunzătoare pentru activităţi în teren , după caz.

Pentru a fi selectat ca voluntar în echipa administrației( RNP-Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului R.A) trebuie să trimiți o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la punctul de lucru din strada Zorilor, nr.6, Bumbești- Jiu, județul Gorj, însoțită de următoarele acte:

-   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-   curriculum vitae;

-   declarații pe propria răspundere din care să rezulte nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea și nu se află în litigiu cu RNP-Romsilva Administrația Parcului Național Defileul Jiului R.A.

 

Mai multe din această categorie: « Comunitati

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.