Imprimă această pagină

Centrul de Vizitare

RNP - ROMSILVA, ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DEFILEUL JIULUI R.A.

DESPRE PROIECT
Obiectivele specifice ale proiectului


Activitatile proiectului au inceput in luna aprilie 2012 si se vor incheia in luna octombrie 2014.
Ne-am propus sa realizam un plan de gospodarire si monitorizare al cadrului natural al biodiversitatii din zona, o strategie de comunicare, un centru de vizitare in localitatea Bumbesti Jiu, dar si perfectionarea echipei din cadrul Administratiei Parcului National Defileul Jiului.
La nivel regional in activitatile proiectului ne-am propus sa implicam oameni din Tg-Jiu, Bumbesti-Jiu, Petrosani, aducand totodata beneficii si celor care viziteaza aceasta arie.
Valoarea totala a proiectului este de 2.366.458 lei din care asistenta financiara nerambursabila 2.004.345 lei.

Rezultatele proiectului

Am reusit sa identificam si sa cunoastem starea de conservare pentru 8 specii de interes european din Parcul National Defileul Jiului.
Am elaborat planurile de monitorizare pentru cele 8 specii, pentru a le conserva aici in "cele mai salbatice chei ale Carpatilor"
S-a intocmit Strategia de comunicare pentru aria protejata.
S-a construit Centrul de vizitare al Parcului National Defileul Jiului in localitatea Bumbesti Jiu, Gorj.
S-au realizat cursuri de perfectionare pentru personalul de teren si s-a achizitionat echipament necesar in actiunile de monitorizare si control al capitalului natural.

 

Indicatori fizici totali pe contracte (se vor completa de către beneficiar conform deciziei de finanţare a  proiectului/ordinului de finanţare – după caz)

Indicator

UM

Cantitate

conform Deciziei de Finanţare

Cantitate realizată

 

Stadiu fizic  realizat

%

Raportare precedentă

În luna raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

CS 1- Evaluarea stării de conservare şi elaborarea planului de monitoring pentru speciile Natura- 2000 în aria naturala protejată

Specii de faună cu stare de conservare cunoscută - rapoarte de evaluare a stării de conservare pentru specii Natura 2000

Specii

8

0

8

8

0

100

Planuri de monitoring pentru speciile de faună

Buc.

8

0

8

8

0

100

CL1- Lucrări de execuţie a centrului de vizitare

Centru de vizitare în loc. Bumbești Jiu

Buc.

1

0

1

1

0

100

CF 1- Echipament electronic/birotică/papetărie

 

Stație de emisie-recepție

Buc.

1

1

0

1

0

100

Camera de supraveghere

Buc.

7

7

0

7

0

100

Binocluri de noapte

Buc.

5

5

0

5

0

100

Camera foto digitala (doar corp)

Buc.

1

1

0

1

0

100

Obiective foto

Buc.

3

3

0

3

0

100

Trepied foto-video

Buc.

1

1

0

1

0

100

Rucsac foto

Buc.

1

1

0

1

0

100

CS 2- Elaborarea strategiei de comunicare și publicitatea proiectului

 

Stategie de comunicare a APNDJ

Buc.

1

1

0

1

0

100

Pliante

Buc.

600

300

0

300

300

50

Postere

Buc.

100

100

0

100

0

100

Anunț pentru publicitatea proiectului

Buc.

2

1

0

1

1

50

CS 3-

Elaborare proiect tehnic al centrului de vizitare

Proiect tehnic al centrului de vizitare pe baza SF realizat anterior

Buc.

1

0

1

1

0

100

CF 2-Furnizare ATV-uri şi echipament aferent

ATV-uri

Buc.

2

2

0

2

0

100

CS 4- Curs pază

 

Număr salariați ai administrației parcului instruiți

Pers.

6

6

0

6

0

100

Zile participanți la instruire

Zile

10

5

5

10

0

100