Derulare proiect


,,Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și a capacității instituționale a Administrației Parcului Național Defileul Jiului,,

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului: Elaborarea planurilor de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii de vizitare și a capacității instituționale a Administrației Parcului National Defileul Jiului

Solicitantul: RNP Romsilva, Administrația Parcului National Defileul Jiului RA (în continuare APNDJ)

Valoarea ultimului Deviz General (Act adițional nr. 1 din data de 13.08.2013) aprobat de Beneficiar la data de 27.08.2013: 2.004.345 lei, fără TVA.

Durata proiectului: 24 luni

Localizarea proiectului:

Proiectul se va desfășura în Parcul Național Defileul Jiului (in continuare PNDJ), cod Natura 2000, RO SCI 0063 Defileul Jiului, în regiunea Oltenia, Județul Gorj, localitatea Bumbești Jiu.

 

Obiectivul principal al proiectului:

1. Conservarea biodiversității PNDJ
Obiective specifice:

1. Îmbunătățirea stării de conservare a 8 specii Natura 2000
2. Crearea unei infrastructuri de vizitare în concordanță cu nevoile de conservare
3. Creșterea gradului de conștientizare publică asupra ariei protejate și scopului acesteia
4. Dezvoltarea capacității instituționale a structurii de administrare

Activităţile proiectului

1. A.1 Evaluarea stării de conservare și elaborarea planurilor de monitoring pentru 8 specii Natura 2000
2. A.2 Elaborarea strategiei de comunicare
3. A.3 Întocmirea proiectului tehnic pentru construirea Centrului de vizitare al Parcului National Defileul Jiului
4. B.1 Execuția lucrărilor de construire ale centrului de vizitare
5. E.1 Publicitatea proiectului
6. F.1 Dezvoltarea capacității administrative
7. MP Activitati de management ale proiectului

 

(Stadiu fizic al contractului)- 100 %

 

 

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.