Ce sa vezi

17 Februarie 2014
Publicat în Noi in presa

Este între Masivele Parâng şi Vâlcan, Județul Gorj
Trasee amenajate: da
Parcul Naţional Defileul Jiului din Gorj este un obiectiv turistic de frumuseţe impresionantă, dar care poate fi vizitat parţial de către turişti...

 

Acces: în spaţiile marcate.
Parcul se află de-a lungul defileului format de râul Jiu, în nordul judeţului Gorj, între Masivele Parâng şi Vâlcan. Ocupă o suprafaţă de peste zece mii de hectare împărţite între judeţele Gorj şi Hunedoara.
Zona prezintă numeroase forme carstice, grote, puţuri naturale, avenuri, dar şi păduri virgine şi cvasivirgine (în proporţie de 85% pe teritoriul parcului). Despădurite sunt doar abrupturile și pajiștile montane ale vârfurilor Reciu - Munții Parâng și Chenia Dumitra - Munții Vâlcan. Restul teritoriului este dominat de un amestec de fagi și de goruni, dar și carpen, frasin și specii rare ca Sesleria rigida și Euphorbia amygdaloides, ce fac din Parcul Național Defileul Jiului o adevărată grădină didactică.

 

Parcul Naţional Defileul Jiului cuprinde o serie de rezervaţii naturale: Padurea Chitu-Bratcu, Pădurea Gornicel, Stancile Rafailă şi Piatra Sfinxul Lainicilor. La nivelul lui au fost inventariate peste 700 de specii de plante şi peste 400 de specii de animale, protejate prin lege.

Renumite sunt speciile de: cormofite, talofite, briofite și licheni. Cele din urmă sunt reprezentate de speciile: Abietinella abietina, Barbula recurvirostra, Cratoneurum commutatum, Cratoneurum filicinum, Mnium marginatus, Mnium undulatum, Sphagnum squarrosum, Tortella tortuosa, respectiv de Cladonia coniocrea, Cladonia fimbriata , Peltigera horizontalis, Peltigera canina, Cladonia pixidata, Cladonia furcata, Cladina arbuscula, Ramalina fastigiata, Cladina stellaris.

Ca alte specii de plante rare amintim: Campanula grossekii, Centaurea coziensis, Dactylorriza maculate, Dianthus spiculifolius, Edraianthus graminifolius, Epipactis atrorubens, Epipactis helleborine, Galium lucidum, Jovibarba heuffelii, Juniperus Sabina, Linum uninerve, Micromeria pulegium, Peltaria alliacea, Petrorhagia saxifraga, Platanthera bifolia, Saxifraga marginata.

Studiile efectuate în această zonă au identificat numeroase specii de păsări ocrotite prin legi naționale și internaționale, precum: șoimul călător (Falco peregrinus Tunstal), șorecarul comun (Buteo buteo L.), acvila de munte (Aquila chrysaetos L.), gaia roșie (Milvus milvus L.), mierla de apă (Cinculus cinculus aquaticus Bechst.), uliu porumbar (Accipiter gentilis L.).

 

Tot aici se întâlnesc urşi, râşi, vidre, iepuri, mistreţi, capre negre, căpriori, exemplare de vipere cu corn, guşteri (specie unică în Europa), scorpioni pe cale de dispariţie sau insecte rare. Sunt prezente și speciile de chiroptere (lilieci), dintre care amintim: liliacul mare cu nas potcoava (Rhinolophus ferrumequinum Schreber.), liliacul carn (Barbastella barbastellus Schreber.), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii Kuhl.) și speciile periclitate: liliacul mic cu urechi de șoarece (Myotis blythii Tomes ) și liliacul mare cu bot ascuțit (Myotis myotis Borkhausen).

În spaţiul Defileului Jiului sunt interzise vânătoarea şi pescuitul, iar accesul turiştilor este limitat (locurile unde sunt permise vizitele sunt marcate). De asemenea, recoltarea plantelor medicinale şi a ciupercilor trebuie să fie aprobată, în prealabil, de către administraţia parcului.

 

Catalina Pavel

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.