×

Observație

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/13

Fauna

Fauna

Diversitatea habitatelor, a speciilor si prezenta elementelor endemice de fauna si flora ofera o nota aparte de unicitate biodiversitatii parcului.

Dintre speciile faunistice cele mai cunoscute si cele de care locuitorii se tem cel mai mult sunt viperele (Vipera ammodytes, Vipera berus), elemente definitori ale herpetofaunei din zona.

Cei mai neinfricati pradatori ai zonei sunt reprezentati de carnivorele mari si nu numai : ursul carpatin (Ursus arctos L.), lupul (Canis lupus L.), rasul (Lynx lynx L.), vidra (Lutra lutra L.), jderul (Martes martes L.), bursucul (Meles meles L.), dar si pisica salbatica (Felis silvestris Schrb.) toate fiind specii vulnerabile pentru tara noastra, iar ursul carpatin este considerat o specie prioritara.

Speciile de ierbivore, care uneori cad prada carnivorelor iar alteori braconajului sunt reprezentate de: caprior (Capreolus capreolus L.), cerb carpatin (Cervus elaphus L.) si capra neagra (Rupicapra rupicapra L.).


Habitatele forestiere adapostesc specii de chiroptere, printre care se numara speciile vulnerabile : liliacul mare cu nas potcoava (Rhinolophus ferrumequinum Schreber.), liliac carn (Barbastella barbastellus Schreber.), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii Kuhl.) ; specii periclitate : liliacul mic cu urechi de soarece (Myotis blythii Tomes ), liliacul mare cu bot ascutit (Myotis myotis Borkhausen).

In literatura, Defileul Jiului este mentionat sub numele de "drumul centro - europeano - bulgar" (Drugescu, 1994, 2000) fiind unul din principalele culoare de migratie a pasarilor.

Studii realizate in zona au dus la identificarea unor specii de pasari ocrotite prin legi nationale si internationale : soimul calator (Falco peregrinus Tunstal), sorecarul comun (Buteo buteo L.), acvila de munte (Aquila chrysaetos L.), gaia rosie (Milvus milvus L.), mierla de apa (Cinculus cinculus aquaticus Bechst.), uliu porumbar (Accipiter gentilis L.).

Dintre reptile alaturi de infricosatoarele vipere (Vipera ammodytes, Vipera berus) s-au semnalat si : sarpele lui Esculap (Elaphe longissima longissima), sarpele de alun (Coronela austriaca), sarpele de casa (Natrix natrix), sarpele de apa (Natrix tessellata).

Habitatele acvatice temporare sau permanente (Comanda, Meri, Argele) din parc ofera condintii optime pentru hranirea si reproducerea speciilor de tritoni (Triturus alpestris, T. vulgaris, T. cristatus.), dar si pentru broscutele fara coada (Bombina bombina L., Bombina variegata L., Rana temporaria L.)

Unicitatea biodiversitatii este data si de existenta in parc a speciilor entomofaunistice relicte din arborii multiseculari de fag, ca : Limoniscus violaceus localizata in scorburile minerale ale arborilor, Osmoderma eremita, specie prioritara.

O alta specie relicta este Aggnathus decoratus localizata strict in trunchiul arborilor de anin (Alnus glutinosa) din defileu. Alaturi de aceste specii entomofaunistice amintim : croitorul alpin (Rosalia alpina) specie prioritara intalnita in padurile de fag din parc, croitorul (Cerambyx cerdo), radasca (Luncanus cervus), Morimus funereus - toate acestea figurand in Anexa III - Tipuri de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica si Anexa IV- specii de interes comunitar, care necesita o protectie stricta.

 

FAUNA PARCULUI NATIONAL DEFILUL JIULUI

LISTA TAXONOMICA

(Anexa 2 a OM 1198/2005, Anexa 3A a OM 1198/2005) Anexa 3B a OM 1198/2005

 

AVES

 1. Egreta (Chasmerodius) albus; Anexa 3 a OUG 57/2007
 2. Phalacrocorax carbo sinensis
 3. Ardea cinerea
 4. Accipiter gentilis
 5. Aquila chrysaetos; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 6. Aquila pomarina; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 7. Aquila clanga;Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 8. Buteo buteo; Anexa 4A a OUG 57/2007
 9. Falco tinunculus; Anexa 4B a OUG 57/2007
 10. Strix uralensis; Anexa 4A a OUG 57/2007
 11. Bubo bubo; Anexa 3 a OUG 57/2007;
 12. Apus apus; Anexa 4A a OUG 57/2007
 13. Caprimulgus europaeus; Anexa 3 a OUG 57/2007
 14. Dendrocopos major; Anexa 4A a OUG 57/2007
 15. Dendrocopos medius; Anexa 4A a OUG 57/2007
 16. Dryocopus martius; Anexa 3 a OUG 57/2007
 17. Picus canus; Anexa 3 a OUG 57/2007
 18. Delichon urbica
 19. Hirundo rustica
 20. Motacilla alba; Anexa 4B a OUG 57/2007
 21. Motacilla cinerea; Anexa 4B a OUG 57/2007
 22. Lanius collurio; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 23. Sturnus vulgaris
 24. Corvus corax; Anexa 4B a OUG 57/2007
 25. Garrulus glandarius; Anexa 4A a OUG 57/2007
 26. Pica pica
 27. Cinclus cinclus; Anexa 4B a OUG 57/2007
 28. Troglodytes troglodytes; Anexa 4A a OUG 57/2007
 29. Prunella collaris
 30. Prunella modularis
 31. Sylvia atricapilla
 32. Sylvia sp
 33. Phylloscopus sybilatrix
 34. Regulus regulus; Anexa 4B a OUG 57/2007
 35. Erithacus rubecula
 36. Phoenicurus phoenicurus
 37. Phoenicurus ochrouros
 38. Luscinia luscinia; Anexa 4A a OUG 57/2007
 39. Turdus merula
 40. Turdus pilaris
 41. Parus ater; Anexa 4A a OUG 57/2007
 42. Parus caeruleus; Anexa 4A a OUG 57/2007
 43. Parus major, Anexa 4A a OUG 57/2007
 44. Parus montanus; Anexa 4A a OUG 57/2007
 45. Parus palustris; Anexa 4A a OUG 57/2007
 46. Certhia familiaris; Anexa 4A a OUG 57/2007
 47. Sitta europaea; Anexa 4B a OUG 57/2007
 48. Passer domesticus
 49. Pyrrhula pyrrhula; Anexa 4A a OUG 57/2007
 50. Fringilla coelebs; Anexa 4A a OUG 57/2007
 51. Carduelis chloris; Anexa 4B a OUG 57/2007
 52. Carduelis spinus; Anexa 4B a OUG 57/2007

 

 

 

MAMMALIA

 1. Ursus arctos – prezent pe Valea Chitu, Valea Cerbanaşu, Valea Bratcu, zona Plai Trântor (în apropiere de gara Meri), Valea Polatistei; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 2. Lynx lynx – prezent pe Valea Bratcu şi pe Valea Chitu; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 3. Felis sylvestris – prezentă pe Valea Chitu; Anexa 4A a OUG 57/2007
 4. Canis lupus – identificat pe Valea Bratcu; Anexa 3 a OUG 57/2007
 5. Vulpes vulpes – Valea Polatistei, Bumbeşti
 6. Martes martes – prezent aproape peste tot în parc.
 7. Meles meles – identificat pe Valea Bratcu si zona Mânăstirii Lainici
 8. Lutra lutra – identificată pe Valea Polatiştei, Valea Dumitra, Valea Chitu, Valea Bratcu; Anexa 3 a OUG 57/2007; Anexa 4A a OUG 57/2007
 9. Rupicapra rupicapra – Valea Bratcu, Locurele, Creasta Cuptorită, Valea Polatistei.
 10. Cervus elaphus – Valea Bratcu, Valea Chitu
 11. Capreolus capreolus – Valea Chitu, Valea Polatistei, zona Lainici, Valea Bratcu
 12. Glis glis – zona Lainici (in case părăsite), Valea Chitu
 13. Sus scrofa ferus – zona Lainici, Valea Polatistei, Valea Chitu.
 14. Sciurus vulgaris – zona Lainici
 15. Apodemus sylvaticus – comun, peste tot in parc
 16. Talpa europaea – comună, peste tot unde habitatul se pretează
 17. Lepus europaeus – Valea Cerbănaşu

CHIROPTERA

 1. Myotis myotis – Bumbeşti; Anexa 3 a OUG 57/2007;
 2. Myotis blythi – Bumbeşti; Anexa 3 a OUG 57/2007
 3. Rhinolophus hipposideros; Anexa 3 a OUG 57/2007
 4. Rhinolophus ferrumequinum – Bumbeşti; Anexa 3 a OUG 57/2007
 5. Rhinolophus euryale? – Bumbeşti; Anexa 3 a OUG 57/2007
 6. Myotis mystacinus/brandtii; Anexa 4A a OUG 57/2007
 7. Myotis daubentonii; Anexa 4A a OUG 57/2007
 8. Barbastella barbastellus; Anexa 3 a OUG 57/2007
 9. Eptesicus serotinus, Anexa 4A a OUG 57/2007
 10. Pipistrellus pipistrellus, Anexa 4A a OUG 57/2007
 11. Pipistrellus pygmaeus, Anexa 4A a OUG 57/2007
 12. Miniopterus schreibersii – Bumbeşti; Anexa 3 a OUG 57/2007
 13. Nyctalus noctula; Anexa 4A a OUG 57/2007

 

AMPHIBIA

 1. Bombina variegata; Anexa 3 a OUG 57/2007;
 2. Rana temporaria; Anexa 4B a OUG 57/2007
 3. Rana dalmatina Anexa 4A a OUG 57/2007
 4. Bufo bufo; Anexa 4B a OUG 57/2007
 5. Bufo (Pseudepidalea) viridis; Anexa 4B a OUG 57/2007
 6. Pelophylax kl esculenta; Anexa 5A a OUG 57/2007
 7. Hyla arborea; Anexa 4A a OUG 57/2007
 8. Triturus (Lissotriton) vulgaris; Anexa 4B a OUG 57/2007
 9. Triturus cristatus; Anexa 3 a OUG 57/2007
 10. Salamandra salamandra; Anexa 4B a OUG 57/2007

REPTILIA

 1. Podarcis muralis; Anexa 4A a OUG 57/2007
 2. Lacerta agilis var. erithronotus; Anexa 4A a OUG 57/2007
 3. Lacerta (Darevskia) praticola; Anexa 4B a OUG 57/2007
 4. Lacerta (Zootoca) vivípara;Anexa 4A a OUG 57/2007
 5. Lacerta viridis; Anexa 4A a OUG 57/2007
 6. Anguis fragilis; Anexa 4B a OUG 57/2007
 7. Vipera berus; Anexa 4B a OUG 57/2007
 8. Vipera ammodytes; Anexa 4A a OUG 57/2007
 9. Elaphe (Zamenis) longissimus; Anexa 4A a OUG 57/2007
 10. Natrix natrix

 

 

 

RHOPALOCERA

 

Obs

 

Fam. Papilionidae

   
 

Papilio machaon

ex. izolate

 
 

Iphiclides podalirius

ex. izolate

 
 

Parnassius mnemosyne

ex. izolate in poienile de pe valea de acces spre peretii Bratcului

Anexa 3A a OM 1198/2005

 

Fam. Pieridae

   
 

Leptidea sinapis

ex. izolate in poienile de pe Vf. Trantor, Valea Chitu

 
 

Pieris brassicae

Ex izolate, Bratcu, Lainici, V.Polatistei, Valea Chitu

 
 

Pieris rapae

ex. izolate

 
 

Pieris napi

ex. izolate

 
 

Pontia daplidice

ex. izolate

 
 

Colias croceus

ex. izolate

 
 

Fam. Nymphalidae

   
 

Apatura iris

O femela, la intrarea pe V. Polatistei

 
 

Limenitis populi

1 ex, V.Polatistei

 
 

Limenitis camilla Limenitis camilla

Ex izolate, V.Polatistei

 
 

Neptis rivularis

Ex numeroase pe V.Bratcu si V. Polatistei, ex rare in zona Lainici, Valea Chitu

 
 

Neptis hylas

Ex izolate, pe vai.

Anexa 3A a OM 1198/2005

 

Inachis io

Numeros, Meri, Valea Polatistei, Lainici, Trantor, Valea Chitu

 
 

Araschnia levana

1 ex, Meri, Valea Chitu

 
 

Vanessa cardui

Ex izolate, Vf. Trantor, Valea Chitu

 
 

Vanessa atalanta

Ex izolate

 
 

Inachis io

ex. izolate

 
 

Aglais urticae

ex. izolate

 
 

Polygonia c-album

Numeros, V.Bratcu, Lainici, V.Polatistei, Valea Chitu

 
 

Araschnia levana

ex. izolate

 
 

Boloria dia

ex. izolate, in poieni

 
 

Boloria selene

ex. izolate, in poieni

 
 

Boloria pales

ex. izolate, in zona culmii Dumitra

 
 

Melitatea athalia

Ex izolate pe Valea Bratcu si mai sus pe manastirea Lainici, Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Argynnis lathonia

   
 

Argynnis daphne

3 ex mai sus de manastirea Lainici, Valea Chitu

 
 

Argynnis adippe

Ex izolate, in poieni, Valea Chitu

 
 

Argynnis charlotta

Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Argynnis paphia

Ex izolate, Valea Bratcu, Valea Chitu

 
 

Fam. Satyridae

   
 

Melanargia galathea

Ex numeroase, in poieni, Meri, Trantor, Valea Chitu

 
 

Pararge aegeria Pararge aegeria

Ex izolate, in padurea de stejar.

In zona Lainici, Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Pararge maera

Ex izolate, trecute – Lainici, V. Polatistei

 
 

Satyrus fagi

   
 

Satyrus dryas

ex. izolate, zona Vf. Trantor si Meri

 
 

Pyronia tithonus

ex. izolate, zona Meri

 
 

Maniola jurtina

Ex numeroase, Bratcu, Trantor, Lainici, Valea Chitu

 
 

Aphanthopus hyperantus

Ex relativ numeroase in poieni, Valea Chitu

 
 

Coenonympha pamphilus

ex. izolate, in poieni

 
 

Coenonympha glycerion

Ex izolate, in poieni langa Meri

 
 

Erebia aethiops

Ex numeroase, V. Bratcu, Lainici, Valea Chitu

 
 

Erebia euryale

   
 

Erebia ligea

Ex izolate, V.Bratcu, Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Fam. Lycaenidae

   
 

Strymon w-album

1 ex, Valea Bratcu

 
 

Lycaena virgauraea

Ex izolate, Bratcu, Meri, Trantor, Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Lycaena dispar rutilus

Valea Bratcu, zona superioară a văii.

Anexele 2 si 3A a OM 1198/2005

 

Celastrina argiolus

Ex izolate, Valea Chitu

 
 

Maculinea arion

1 ex, Valea Chitu pe partea superioara; ex izolate, la Meri.

Anexa 3A a OM 1198/2005

 

Everes argiades

ex. izolate

 
 

Cupido osiris

Ex. izolate, pe vaile Chitu si Bratcu

Anexa 3A a OM 1198/2005

 

Cupido minimus

ex. izolate

 
 

Philothes baton

ex. izolate

 
 

Aricia agestis

ex. izolate, peste tot in parc

 
 

Polyommatus icarus

Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Fam. Hesperiidae

Fam. Hesperiidae

 
 

Hesperia comma

1 ex langa gara Meri, V. Polatistei, Valea Chitu

 
 

Ochlodes venata

Valea Polatistei, Valea Chitu

 
 

Erynnis tages

ex. izolate

 
 

Carcharodus flocciferus

ex. izolate

 
 

Pyrgus malvae

1 ex in poiana cu Cruce

Meri – 2 ex.

 
 

Thymelicus lineola

1 ex, mai sus de manastirea Lainici; V. Polatistei, Valea Chitu

 

 

 

 

GRYPOCERA

         
 

Fam. Pyralidae

Iulie

Aug

Sept

   
 

Acrobasis consociella (Hübner, [1813])

 

+

     
 

Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 

+

     
 

Catoptria pinella

Ex izolate

Ex izolate

     
 

Catoptria pinella

 

+

     
 

Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)

 

+

     
 

Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775)

 

+

     
 

Eudonia mercurella

Ex izolate

       
 

Eurrhypara hortulata

Ex izolate

       
 

Hypsopygia costalis

Ex izolate

       
 

Mecyna sp

 

+

     
 

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)

 

+

     
 

Oncocera semirubella

Ex izolate

+

     
 

Ostrinia nubilalis Hubner 1796

         
 

Phlyctaenia coronata (sin. Phlyctaenia sambucalis)

Ex izolate

       
 

Pleuropta ruralis

numeros

+

     
 

Pyrausta aurata

Ex izolate

+

     
 

Pyrausta purpuralis

         
 

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)

 

+

     
 

Fam. Pterophoridae

         
 

Pterophorus pentadactylus

Ex izolate, Meri, Trantor, Lainici

+

+

   
 

Emmelina monodactyla

 

+

+

   
 

Fam. Adelidae

         
 

Adela reaumurella

 

+

     
 

Fam. Tortricidae

         
 

Carcina quercina

 

+

     
 

Fam. Zygaenidae

         
 

Zygaena filipendulae

Ex izolate, poieni Trantor si Meri

       
 

Procris globulariae

1 ex, in poienile de langa gara meri, Valea Chitu

       
 

Fam. Cossidae

         
 

Zeuzera pyrina

1 ex

       
 

Cossus cossus

Ex izolate, Meri

       
 

Fam. Drepanidae

         
 

Drepana falcataria

3 ex

       
 

Drepana curvatula

 

+

     
 

Fam. Syntomidae

         
 

Dysauxes ancilla

Relativ numeros

+

     
 

Amata phegea

F. numeros, in poeini pe Vf. Trantor, Bratcu

       
 

Fam. Psychidae

         
 

Melasina lugubris

 

+

     
 

Psyche casta

 

+

     
 

Fam. Arctiidae

         
 

Panaxia quadripunctaria (Anexa 2 a OM 1198/2005

 

+

     
 

Callimorpha dominula

Ex izolate mai sus de manastirea Lainici, V.Polatistei

       
 

Miltochrista miniata

 

+

+

   
 

Lithosia complana

F numeros

+

     
 

Lithosia lurideola

F numeros

+

     
 

Lithosia quadra

 

+

     
 

Gnophria rubricollis

Ex izolate pe 3 iulie la Meri

       
 

Spilarctia lutea

Ex izolate la Meri si la Lainici

       
 

Arctia caja

 

+

Larve, V.Chitu, Bratcu

   
 

Spilosoma menthastri

 

+

     
 

Spilosoma urticae

 

+

     
 

Fam. Lymantriidae

         
 

Lymantria dispar

V.Chitiu, o larva

+

     
 

Lymantria monacha

Ex izolate, Meri

+

     
 

Arctornis l-nigrum

1 ex

       
 

Fam. Sphingidae

         
 

Dilina tiliae

Meri, ex izolate

+

     
 

Laothoe populi

 

+

     
 

Smerinthus ocellata

 

+

     
 

Macroglossum stellatarum

 

+

+

   
 

Agrius convolvuli

 

+

     
 

Fam. Notodontidae

         
 

Achlya flavicornis

         
 

Dicranura erminea

 

+

     
 

Habrosyne derasa

1 ex

+

     
 

Lophopteryx camelina

1 ex

+

     
 

Notodonta anceps

 

+

     
 

Notodonta dromadarius

 

+

     
 

Palimpsestia ocularis

Ex izolate

+

     
 

Phalera bucephala

1 ex

       
 

Pheosia tremulae

 

+

     
 

Pterostoma palpina

 

+

     
 

Pygaera curtula

 

+

     
 

Spatalia argentina

Meri, 1 ex

+

     
 

Stauropus fagi

 

+

     
 

Tiathira batis

Ex izolate

+

     
 

Fam. Lasiocampidae

         
 

Lasiocampa trifolii

1 ex Meri

       
 

Fam. Noctuidae

         
 

Archiearis notha

Numeros, Martie 2011

       
 

Abrostola asclepiadis

 

+

     
 

Acronicta leporina

 

+

     
 

Acronicta tridens

 

+

     
 

Amphipoea oculea-nictitans

 

+

     
 

Amphypira pyramidea

3 ex

+

     
 

Autographa confusa

1 ex.

+

     
 

Autographa gamma

Valea Polatistei

+

     
 

Axylia putris

 

+

     
 

Bena prasinana

 

+

     
 

Catocala fraxini

   

Ex izolate la Meri

   
 

Catocala elocata

   

Ex izolate la Meri

   
 

Catocala promissa

   

Ex izolate la Meri

   
 

Callopistria juventina

2 ex

+

     
 

Calocasia coryli

 

+

     
 

Cosmia trapezina

 

+

     
 

Craniophora ligustri

 

+

     
 

Cuculia santonici

 

+

     
 

Diachrysia chrysitis

 

+

     
 

Erastria trabealis

 

+

     
 

Gonospileia glyphica

 

+

     
 

Hecatera cappa

 

+

     
 

Idia calvaria

 

+

     
 

Moma alpinum

 

+

     
 

Mormo maura

3 ex, Meri

+

     
 

Noctua fimbriata

1 ex, Meri.

       
 

Noctua janthina

 

+

     
 

Nola erugula

 

+

     
 

Ochropleura plecta

         
 

Polia nebulosa

1 ex Meri

       
 

Xestia triangulum

         
 

Fam. Geometridae

         
 

Anaitis plagiata

 

+

     
 

Angerona prunaria

Ex izolate zburand in partea superioara a Văii Pârlae

       
 

Artiora evonymaria

2 ex

       
 

Asthena albulata

Meri

       
 

Bapta temerata

Meri

       
 

Biston betularia

Ex izolate, faza normala si neagra

+

     
 

Biston betularia f. carbonaria

 

+

     
 

Biston betularia f. insularia

 

+

     
 

Boarmia (Ectropis) crepuscularia

Ex izolate, Meri

       
 

Boarmia repandata

Ex izolate

+

     
 

Boarmia roboraria

Ex izolate

+

     
 

Boarmia roboraria f. infuscata

 

+

     
 

Boarmia selenaria

 

+

     
 

Calothysanis amata

Ex izolate

       
 

Campaea margaritata

Ex izolate, Meri, V.Polatistei

+

     
 

Chlorissa viridata

Meri

+

     
 

Chloroclystis rectangulata ?

Meri

       
 

Chloroclystis v-ata

Ex izolate Meri

+

     
 

Cidaria cuculata

 

+

     
 

Cidaria fuscovenosa

Meri

       
 

Cidaria miata

1 ex, V.Polatistei

       
 

Cidaria procellata

 

+

     
 

Cosymbia annulata

 

+

     
 

Cosymbia porata

 

+

     
 

Cosymbia punctaria

 

+

     
 

Ennomos erosaria

1 ex Meri

       
 

Ennomos quercinaria

 

+

     
 

Eupithecia pulchellata

 

+

     
 

Eupithecia sp.

Meri

       
 

Eupithecia vulgata

 

+

     
 

Geometra papilonaria

2 ex

       
 

Gnophos ambiguata

Meri

       
 

Gnophos ambiguata

 

+

     
 

Hemistola chrysoprasaria

Meri

       
 

Horisme aquata

 

+

     
 

Horisme vitalbata

 

+

     
 

Idaea aversaria

Meri

       
 

Idaea aversata

 

+

     
 

Idaea bisselata

Meri

       
 

Idaea degeneraria

         
 

Idaea dimidiata

Meri

+

     
 

Idaea fuscovenosa

Meri, ex izolate

       
 

Idaea muricata

Meri

       
 

Idaea umbellaria

Meri

       
 

Isturgia roraria

 

+

     
 

Lomaspilis marginata

Meri

+

     
 

Lythria purpuraria

Ex izolate

       
 

Ortholitha bipunctaria

 

+

     
 

Paracolax tristalis

Meri

+

     
 

Plagodis dolabraria

 

+

     
 

Pseudopanthera macularia

Trântor, in padure de stejar

       
 

Rhodostrophia vibicaria

Ex izolate

       
 

Scopula corivalaria

Meri

       
 

Scopula immorata

Meri

       
 

Scopula marginepunctata

         
 

Scopula ornata

Meri

       
 

Selena lunaria

Meri

       
 

Selena tetralunaria

Meri

+

     
 

Selenia lunaria

 

+

     
 

Semiothisa alternata

Meri

+

     
 

Semiothisa clathrata

 

+

     
 

Semiothisa notata

Meri

+

     
 

Sterrha trigemina

Meri

       
 

Theraps flavicaria

Valea Chitiu, 1 ex

       

 

 

         
 

Gasteropoda

     
 

Bradybaena fruticum

     
 

Campylaea faustina

     
 

Arianta arbustorum

     
 

Helicigona banatica

     
 

Helix pomatia

     
 

Cepaea vindobonensis

     
 

Limax sp.

     
         
 

Scorpiones

     
 

Euscorpius carpathicus

     
 

Thysanura

     
 

Machilis sp.

     
 

Odonata

     
 

Aeschna cuyanea

     
 

Cordulegaster bidentata

     
 

Libelulla depressa

     
 

Sympetrum vulgatum

     
 

Crocothemis arythraea

     
 

Orthetrum coerulescens

     
 

Callopteryx splendens

     
 

Lestes sp

     
 

Agrion sp.

     
         
 

Blattodea

     
 

Ectobius sylvestris

     
 

Plecoptera

     
 

Leuctra fusca

V.Dumitra, V.Bratcu, V.Chitu

   
 

Perlodes microcephala ??

Polatiste

   
 

Orthoptera

     
 

Gryllus campestre

     
 

Tettigonia viridissima

     
 

Pholydoptera transsylvanica

     
 

Pholydoptera gryseoaptare

     
 

Decticus albifrons

     
 

Barbitistes sp.

     
 

Phaneroptera falcata

     
 

Calliptamus italicus

     
 

Stenobothrus lineatus

     
 

Chorthippus brunneus

     
 

Chorthippus paralellus

     
 

Gomphocerippus rufus

     
 

Miramella alpina

     
 

Homoptera

     
 

Cicada plebeja

     
 

Cercopsis sanguinolenta

     
 

Aphrophora alni

     
 

Heteroptera

     
 

Gerris lacustris

     
 

Pyrrhocoris apterus

     
 

Pentatoma rufipes

     
 

Verlusia rhombea

     
 

Palomena prasina

     
 

Graphosoma lineata

     
 

Neuroptera

     
 

Drepanopteryx phalenoides

     
 

Chrysoperla carnea

     
 

Chrysopa sp.

     
 

Mecoptera

     
 

Panorpa communis

     
 

Panorpa cognata

     
         
 

Coleoptera

     
 

Lucanus cervus

     
 

Dorcus paralellopipedus

     
 

Sinodendron cylindricum

     
 

Geotrupes stercorarius

     
 

Gnorimus nobilis

     
 

Potosia cuprea

     
 

Osmoderma eremita

     
 

Trichius fasciatus

     
 

Oxythyraea funesta

     
 

Luceola mehadiense

     
 

Cantharis rustica

     
 

Cantharis fusca

     
 

Rhagonychia fulva

     
 

Pyrrochroa coccinea

     
 

Malachius bipustulatus

     
 

Coccinella septempunctata

     
 

Adalia bipunctata

     
 

Anatis ocellata

     
 

Calvia 14 guttata

     
 

Gnaptor spinimanus

     
 

Morimus funereus

     
 

Rosalia alpina

     
 

Aromia moschata

     
 

Strangalia maculata

     
 

Clytus arietus

     
 

Clorophorus varius

     
 

Pogonochoerus hispidulus

     
 

Leptinotarsa decemlineata

     
 

Chrysomela fastuosa

     
 

Chrysomela magna

     
 

Cryptocephalus sericeus

     
 

Liparus glabrirostris

     
 

Carabus violaceus

     
 

Carabus variolosus

     
 

Carabus ulrichi

     
 

Carabus scabriusculus

     
 

Procerus gigas

     
 

Cicindella sylvatica

     
 

Necrophorus vespillo

     
 

Hister 4 maculatus

     

 

 

 

 

   

6.08

Lainici

7.08

Trantor

8.08

Dumitra

9.08

Bratcu

10.09

Chitu

10.08

Polatiste

10.08

Comanda

10.08

Trantor

11.08

Locuri Rele

 

Gasteropoda

                 
 

Bradybaena fruticum

+

   

+

+

+

   

+

 

Campylaea faustina

+

   

+

+

+

   

+

 

Aranta arbustorum

+

   

+

+

+

   

+

 

Helicigona banatica

+

       

+

     
 

Helix pomatia

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Cepaea vindobonensis

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Limax sp.

+

   

+

+

       
                     
 

Scorpiones

                 
 

Euscorpius carpathicus

       

+

       
 

Thysanura

                 
 

Machilis sp.

Meri

               
 

Odonata

                 
 

Aeschna cuyanea

     

+

+

+

     
 

Cordulegaster bidentata

+

   

+

+

+

     
 

Libelulla depressa

 

+

       

+

+

 
 

Sympetrum vulgatum

 

 

+

 

+

+

 

+

+

+

 

Crocothemis arythraea

 

+

         

+

 
 

Orthetrum coerulescens

     

+

         
 

Callopterux splendens

       

+

       
 

Lestes sp

                 
 

Agrion sp.

                 
                     
 

Blattodea

                 
 

Ectobius sylvestris

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Orthoptera

                 
 

Gryllus campestre

Meri

               
 

Tettigonia viridissima

Meri

+

 

+

     

+

+

 

Pholydoptera transsylvanica

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Pholydoptera gryseoaptare

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Decticus albifrons

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Barbitistes sp.

   

+

           
 

Phaneroptera falcata

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

Calliptamus italicus

 

+

         

+

 
 

Stenobothrus lineatus

 

+

         

+

 
 

Chorthippus brunneus

 

+

         

+

 
 

Chorthippus paralellus

 

+

         

+

 
 

Gomphocerippus rufus

 

+

         

+

 
 

Miramella alpina

+

+

+

 

+

   

+

 
 

Homoptera

                 
 

Cicada plebeja

Galeria Bumbesti

               
 

Cercopsis sanguinolenta

+

   

+

+

       
 

Aphrophora alni

Meri

               
 

Heteroptera

6.08

Lainici

7.08

Trantor

8.08

Dumitra

9.08

Bratcu

10.09

Chitu

10.08

Polatiste

10.08

Comanda

10.08

Trantor

11.08

Locuri Rele

 

Gerris lacustris

 

+

       

+

+

 
 

Pyrrhocoris apterus

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Pentatoma rufipes

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Verlusia rhombea

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Palomena prasina

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Graphosoma lineata

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Neuroptera

                 
 

Drepanopteryx phalenoides

Meri

               
 

Chrysoperla carnea

Meri

               
 

Chrysopa sp.

Meri

               
 

Mecoptera

                 
 

Panorpa communis

+

   

+

+

       
 

Panorpa cognata

+

+

 

+

+

+

   

+

                     
 

Coleoptera

6.08

Lainici

7.08

Trantor

8.08

Dumitra

9.08

Bratcu

10.09

Chitu

10.08

Polatiste

10.08

Comanda

10.08

Trantor

11.08

Locurrele

 

Lucanus cervus

 

+

             
 

Dorcus paralellopipedus

+

+

   

+

       
 

Sinodendron cylindricum

                 
 

Geotrupes stercorarius

+

     

+

+

     
 

Gnorimus nobilis

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Potosia cuprea

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Osmoderma eremita

     

+

+

       
 

Trichius fasciatus

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Oxythyraea funesta

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Luceola mehadiense

Meri

               
 

Cantharis rustica

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Cantharis fusca

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Rhagonychia fulva

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Pyrrochroa coccinea

 

+

             
 

Malachius bipustulatus

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Coccinella septempunctata

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Adalia bipunctata

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Anatis ocellata

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Calvia 14 guttata

                 
 

Gnaptor spinimanus

                 
 

Morimus funereus

                 
 

Rosalia alpina

+

   

+

         
 

Aromia moschata

     

+

         
 

Strangalia maculata

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Clytus arietus

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Clorophorus varius

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Pogonochoerus hispidulus

+

               
 

Leptinotarsa decemlineata

     

+

         
 

Chrysomela fastuosa

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Chrysomela magna

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Cryptocephalus sericeus

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Liparus glabrirostris

+

+

 

+

+

+

   

+

 

Carabus violaceus

+

+

             
 

Carabus ulrichi

+

+

             
 

Carabus scabriusculus

+

       

+

     
 

Procerus gigas

     

+

         
 

Cicindella sylvatica

+

               
 

Necrophorus vespillo

+

       

+

     
 

Hister 4 maculatus

+

       

+

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole înrudite

Galerie de imagini

{gallery}13{/gallery}
Mai multe din această categorie: Lepidoptere diurne »

Informatii

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelalte programe coofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Site realizat prin proiectul: Măsuri de îmbunătățire a managementului şi conştientizare publică în Parcul Național Defileul Jiului.